SỰ THẬT HỒ SƠ COVID-19 (PHẦN 1 và 2) - Không phải như những gì CSTQ muốn bạn biết
Tác giả : Edge of Wonder Nguồn: Saigon TV 57.5 - Youtube Ngày đăng: 2020-03-18
Phần 1
 
Phần 2