Mỹ -Pháp Phê Duyệt Thuốc sốt rét cũ để Chống Dịch ,Ca 85 Hà Nội Kêu Dân Chúng Tự Cách Ly?
Tác giả : Trương Quốc Huy Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-03-21