Ông Trọng lần đầu họp về chống Covid-19
Tác giả : VOA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-03-22