Virus Corona: Đảng Cộng sản Trung Quốc "Chuyển Bại Thành Thắng"
Tác giả : Chris Chappell Nguồn: China Uncensored - Youtube Ngày đăng: 2020-03-25

Virus Corona: Trung Cộng gán mác những Chỉ trích là "Phân biệt chủng tộc"