LÀM SAO GIỮ GHẾ NV. SỐ 7 CHO VIỆT NAM ?
Author: Kiêm Ái Posted on: 2018-05-11
Theo thông lệ, nghị viên, thị trưởng, dân biểu và ngay cả Tổng Thống Hoa Kỳ... đương nhiệm thì đương nhiên tái đắc cử. Tại sao? Tại vì một khi đã được may mắn đắc cử một lần, người đương nhiệm đương nhiên đem hết tài sức của mình ra phục vụ cử tri để giữ cái ghế của mình.
- Về tài chánh, người đương nhiệm không phải lo, vì đã có lương của nhà nước chu cấp. Chắc chắn không dư thì cũng không thiếu để cho người đó bỏ toàn thời gian phục vụ cử tri của mình; khỏi lo sinh kế. Ngoài ra, nếu cần phải "chi" những vụ công ích, cứu giúp thiên tai, thủy họa v.v.. thì cũng đã có NGÂN KHOẢN thành phố hay tiểu bang hoặc liên bang dành cho họ để chi dùng chuyện công. Bằng chứng là khi đang tranh chấp kiện tụng kết quả bầu cử, nghị viên Nguyễn Mạnh đã "ủng hộ cơ quan VIVO" một số tiền nghe đâu đến 140 ngàn dôla, và hình như không cần chứng minh lý do. Ngay cả Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ đầu cũng là dồn nỗ lực để thắng cử nhiệm kỳ 2, các ứng cử viên của Đảng - Cọng Hòa hay Dân Chủ đều không ra tranh cử với người cùng đảng đương nhiệm. Trong nhiệm kỳ 2, Tổng Thống Hoa Kỳ mới thực hiện những gì mình đã cưu mang cả cuộc đời của mình. Nói như thế không phải là tuyệt đối, nhưng đó là kinh nghiệm của những người đắc cử lần đầu thường làm.
Nhìn lại 2 nhân vật "người Việt" của mình đã may mắn đắc cử nhiệm kỳ một là Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh thì hình như họ chỉ cần làm nghị viên một nhiệm kỳ, hoặc là họ đắc cử vì một thế lực nào đó chứ không phải vì lá phiếu của đồng hương.
Nghị viên Nguyễn Mạnh đã bưng tai bịt mắt mình đối với cử tri, đã cùng nghị viên đương nhiệm Nguyễn Tâm  cho đồng hương ăn bánh vẽ một lần muốn biêt sự thật xin hỏi các ông Phạm Hữu Sơn Vũ Huynh Trưởng v.v. là những thực khách bánh vẽ của Tâm và Mạnh. Đồng hương tha thiết kêu nài ông Nguyễn Mạnh hãy chào cờ VNCH mỗi đầu thứ Hai hàng tuần trên radio của ông ta, một việc làm mà hầu hết radio Việt ngữ đều làm, một việc làm không hao tốn gì, nhưng nó minh định lập trường chính trị của Nguyễn Mạnh khác hẳn với lập trường của đa số cử tri. Nguyễn Mạnh chỉ thua Diệp Thế Lân 12 phiếu. Nếu "chấp nhận lập trường của những cử tri đề nghị ông Mạnh chào cờ VNCH" tôi nghĩ ông Mạnh phải thắng Diệp Thế Lân ít nhứt là 120 phiếu.
Bốn năm trước, khi Việt Nam Nhựt Báo mở cuộc phỏng vấn 2 ứng cử viên Nguyễn Tâm và Vân Lê, Nguyễn Tâm đã ra điều kiện "chỉ hướng về tương lai, không được động đến quá khứ, vì nếu nói về quá khứ thì những người đang giúp tôi sẽ bỏ tôi mà đi hết (sic). Dù VNNB đã đồng ý, Nguyễn Tâm cũng không dám tham dự.
Cái quá khứ mà Nguyễn Tâm cố giấu cho bằng được là gì mà ghê gớm như vậy? Đó là khi Hoa Kỳ vừa mới bỏ "cấm vận Việt Cọng", Nguyễn Tâm đã về mở cơ sở dạy Anh Văn, chuyện mở trường làm business là chuyện thường tình, cái không thường tình là đã chụp hình chung với Thủ Tướng Việt Cọng đương thời Võ Văn Kiệt và theo lời khai của Nguyễn Tâm trước tòa thì hai bên đã có những cuộc meetings. Đó mới là điều cần giấu diếm, Người Việt tị nạn Cọng Sản ai mà không dị ứng với VC, mà đã dị ứng với VC làm sao bầu cho người thân mật với VC cho đến nỗi chụp hình lưu niệm với nhau, meeting với nhau. Bức hình còn được Nguyễn Tâm hãnh diện trưng bày tại nhà, tại văn phòng cho mọi người thấy được cái tài ba cũng như lập trường chính trị của Nguyễn Tâm. Đối với người Quốc Gia chống Cọng, sự liên hệ, dù là liên hệ với một tên cán bộ quèn cũng làm cho người tị nạn Cọng Sản dị ứng hay gờm nhớp, huống hồ là một Thủ Tướng VC! Thử hỏi mấy triệu người Việt di tản, có ai được "hạnh phúc" như Nguyễn Tâm?
May mắn đã đến với Nguyễn Tâm được vào chung kết với bà Mễ. Rồi nhờ người này người nọ năn nỉ Cẫm Vân dồn phiếu những ai ủng hộ Cẫm Vân cho Nguyễn Tâm cũng như những fan của các ứng cử viên gốc Việt khác vì họ nghĩ "Người Việt bầu cho người Việt". Nhưng Nguyễn Tâm đúng là kẻ "mới bước lên bờ đà bỗ đít" bêu rếu Vân Lê là kẻ dại khờ !!!
Theo đúng lập trường "CHỤP HÌNH VỚI THỦ TƯỚNG VC". Vừa mới dắc cử nghị viên khu vực 7 đã về VN Đà Nẳng, coi như vinh qui bái tổ. Một vị công cử của "đế quốc Mỹ" mà lại về VN với những màn nhậu nhẹt công khai, phải chăng nghị viên Nguyễn Tâm được "hương linh" của Võ Văn Kiệt bảo kê? Lập trường chính trị của Nguyễn Tâm ra sao ai cũng biết rồi vậy.
Thử hỏi 4 năm trước nếu nhưng người tị nạn Cọng Sản biết "quá khứ" của Nguyễn Tâm như vậy họ có bầu cho Nguyễn Tâm không? Chắc chắn là không.
Dịp NGÀY QUỐC HẬN năm 2016, Nguyễn Tâm đã hơn 2 lần muốn xóa bỏ mấy chữ NGÀY QUỐC HẬN lại còn âm mưu "sỉ nhục Quân Lực VNCH", rồi hợp với Madison Nguyễn mong tổ chức THÁNG DI SẢN cũng không ngoài mực đích xóa nhòa mấy chữ NGÀY QUỐC HẬN, chạy tội cho VC.
Thử hỏi người Việt tị nạn Cọng Sản sau khi biết "lập trường chính trị của Nguyễn Tâm" như trên, còn có ai bầu cho Nguyễn Tâm hay không? Chắc chắn là không.
Khi đồng hương Bắc Cali thấy nghị quyết của thành phố Westminster chống Cọng rất quyết liệt bèn yêu cầu Nguyễn Tâm "làm" một cái tương tự. Nhưng đúng là giao trứng cho ác. Xin đồng hương so sánh 2 nghị quyết :
1) Nghị quyết 4818 của thành phố Westminster viết: SECTION 2. The Mayor and City Council further express that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny, and for this reason the Mayor and City Council further resolve that it should not be displayed by the City on any of its properties."
Dịch Việt ngữ: " Phần 2. Thị trưởng và Hội đồng Thành phố bày tỏ rõ ràng hơn rằng họ phản đối việc trưng cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giới hạn của thành phố Westminster. Cờ này có lịch sử và liên tục phục vụ như là một biểu tượng của chế độ độc tài và tàn bạo, và vì lý do này, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tiếp tục quyết định rằng nó không nên được trưng bày bởi Thành phố trên bất kỳ tài sản nào của Thành phố".
Còn nghị quyết của ông nghị viên NGUYỄN TÂM:
2) Nghị quyết 3.8, của San Jose: Section 2 ghi (trích):
"SECTION 2. The City expresses opposition to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam on any City owned flag pole". Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thành phố bày tỏ phản đối việc trưng bày cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào Thành phố làm chủ". Đồng hương đọc sẽ thấy "lòng dạ, ruột gan" Nguyễn Tâm để ở đâu?
- Để cùng người Việt tị nạn Cọng Sản hay ở bên Hà Nội?
Người Việt tị nạn chắc chắn không bầu cho Nguyễn Tâm. Vậy Nguyễn Tâm làm sao giữ ghế khu vực 7 cho người Việt? Muốn giữ ghế khu vực 7 NGUYỄN TÂM PHẢI HY SINH RÚT LUI.
- Có thể nói chưa có luật sư nào mà nhận tiền của bảo hiểm thanh toán cho nạn nhân là thân chủ của mình mà "nhẫm" đi, không trả, cho đến nỗi tòa án phải tướt bằng hành nghề luật sư vĩnh viễn không? Chỉ có Nguyễn Tâm.
1) Nguyễn Tâm khai là người Công Giáo, nhưng lợi dụng Công Giáo để vận động cho mình, khi bị vạch mặt phải nhận lỗi nhưng rồi cũng "coi như không có" lời cảnh cáo của Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng (Công Giáo) Thánh Tâm (Sacred Heart) ở số 1384 S. First treet, San Jose, CA 95110 . Người Công Giáo có bầu cho Nguyễn Tâm không? Chắc chắn là không. Lợi dụng tôn giáo để làm chính trị người VN đã có quá nhiều kinh nghiệm đắng cay rồi.
Trong cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Xuân Nam cách nay 2 tháng, bao nhiêu thành tích của thành phố San Jose đều được Nguyễn Tâm ôm gọn vào mình. Nhưng đã bị mấy người như Ngô Tôn, Nguyễn Mộng Hùng, Hoàng Thưởng, Bùi Định, vợ chồng anh Lâm Hữu Đức và Ngọc Dung và Tiến sĩ Đỗ Hùng qua điện thoại đã vạch rõ với chứng cớ Nguyễn Tâm nhận bừa chứ Nguyễn Tâm chẳng có công lao gì. Thực là nhục nhả.
Với một ứng cử viên què quặt, gian dối như vậy làm sao mà giữ được cái ghế nghị viên khu vực 7 cho người Việt? Do đó, muốn giữ ghế nghị viên khu vực 7 cho người Việt. Chúng tôi yêu cầu NGUYỄN TÂM rút lui khỏi cuộc bầu cử đầu tháng 6 sắp tới. Nếu Nguyễn Tâm không rút lui, yêu cầu đồng hương tẩy chay NGUYỄN TÂM. Có như vậy mới giữ được chiếc ghế nghị viên khu vực 7 cho người Việt.
Viết về Nguyễn Tâm, Kiêm Ái Lê Văn Ấn không có mục đích gì ngoài mục đích:
1) Sau khi Nguyễn Tâm đẻ ra nghị quyêt 3.8 làm lợi cho VC vì công cuộc chống Cọng, chúng tôi chống đôi quyết liệt nhưng luôn yêu cầu Nguyễn Tâm về với CỘNG ĐỒNG. Không phải chúng tôi, cụ Võ Tử Đản và tôi, vì bị Nguyễn Tâm kiện mà thù hằn. Không, vì vụ kiện đó chúng tôi có đến 99% điều kiện để thắng, nếu thua cũng không phải là vấn đề.
2) Có nhiều bạn bè nghe ông Nguyễn Xuân Nam có phỏng vấn tôi vì Nguyễn Tâm có đề cập đến tên tôi tới 6, 7 lần trong bài phỏng vấn cũng do ông Nguyễn Xuân Nam thực hiện. Theo như ông Nguyễn Xuân Nam nói là để cân bằng và vì công bằng nên đã phỏng vấn tôi để tôi phản biện những gì ông Nguyễn Tâm nói không thật về tôi và những bài tôi viết. Tuy nhiên đã 2 tháng qua, ông Nam không đưa bài phỏng vấn của tôi lên Calitoday dù chúng tôi có nhắc nhở và đã "sửa lại" chút đỉnh. Tôi cũng chịu thua không dám oán trách, chỉ mong ông Nam đừng vì Nguyễn Tâm mà đè bẹp chúng tôi. Thế thôi. Đó là câu trả lời cho bạn bè của tôi. Xin quý bạn thông cảm.
Muốn giữ ghế nghị viên khu vực 7 cho người Việt, Yêu cầu ông Nguyễn Tâm rút lui, nếu không, yêu cầu đồng hương tẩy chay Nguyễn Tâm.
 
Kiêm Ái