Trung Quốc làm hỏng mối quan hệ với Thụy Điển vì ‘thói bắt nạt’
Tác giả : Đại Kỷ Nguyên News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-05-03