Trung Cộng phong toả biển đông Mỹ điều oanh tạc cơ và siêu chiến hạm
Tác giả : Hoài An Nguồn: Tin Tức 24h Ngày đăng: 2020-05-03