Lãnh 18 tháng tù giam vì đã viết những lời hăm doạ ám sát TT.Trump trên “mạng xã hội”.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-05-04

Việt-Mít Kannan Nguyễn công khai đòi cắt đầu TT Trump, hắn phải bị tóm cổ và tống ngục theo đúng luật pháp của Hoa Kỳ