Châu Âu nhận ra sai lầm , khi để Trung Quốc nắm đến 80% kháng sinh.
Nguồn: N10TV - Youtube Ngày đăng: 2020-05-07