Ngô Kỷ nói về Rượt Đuổi Cờ Đỏ Sao Vàng tại Little Sài Gòn
Nguồn: VNATV - Youtube Ngày đăng: 2020-05-10
Phần 1

Phần 2

Phần 3