Lời cảnh báo rúng động của TT Trump: TQ sẽ sở hữu nước Mỹ nếu Joe Biden thắng cử !
Nguồn: DTV channel - Youtube Ngày đăng: 2020-05-11