Tổng thống Trump ‘không có hứng’ mở lại đàm phán thương mại với Trung Quốc
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên News - Youtube Ngày đăng: 2020-05-12


Cắt bỏ lệ thuộc Trung Quốc, Nhật Bản kêu gọi 400 công ty sản xuất nội địa
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên News Ngày đăng: 2020-05-12