Thêm một thiếu tướng gốc Việt trong quân đội Mỹ
Nguồn: VOA Express - Youtube Ngày đăng: BODY