BBT : Trước khi vào nghe mọi người chửi tên phản bội Hoàng Duy Hùng ra sao, xin quý vị bấm vào link sau đây để nghe lời Hoàng Duy Hùng tuyên bố "bưng bô" cho Việt Cọng.
Thân Thế Của Hoàng Duy Hùng Là Một Tay Bưng Bô Cho Đảng
Tác giả : Hồ Thùy Dương Nguồn: Snews Việt Nam Ngày đăng: 2020-05-15
****
Hoàng Duy Hùng Một Luật Sư Rẻ Tiền Đến Dư Lợn Viên Mạt Rệp
Tác giả : Huy Đức TV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-05-15