Trung Quốc Đô Hộ Một Nửa Mông Cổ
Tác giả : Chris Chappell Nguồn: Trung Quốc Không Kiểm Duyệt - Youtube Ngày đăng: 2020-05-17
Chúng ta đã nghe nói đến cuộc đàn áp người Tây Tạng ở Tây Tạng, người Duy Ngo Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, nhưng bạn đã biết về cuộc diệt chủng mà chế độ Trung Quốc gây ra tại Nội Mông hay chưa? Hãy tìm hiểu sao tại sao Mông Cổ bị chia ra làm hai, và Trung Quốc đô hộ một phần bằng cách nào. Thành Cát Tư Hãn dẫu ở trong mồ cũng bức xúc lắm đây.