Nỗi lòng Tổng Thống Mỹ và Tâm thư đẫm lệ dành cho Ông
Nguồn: Balogogo channel - Youtube Ngày đăng: 2020-05-18
Quý độc giả có thể đọc lại bài viết của tác giả Lê thị Hoài Niêm ở link dưới đây :