TIN QUỐC TẾ VÀ VN 18/5/2020: Gia đình Kim Jong Un có thể đã bị mất quyền lực?
Tác giả : Trần Nhật Phong Nguồn: Phong Tran channel - Youtube Ngày đăng: 2020-05-18