Giới tiêu thụ Hoa Kỳ - TQ từ chối mua sản phẩm của nhau
Tác giả : Trần Nhật Phong Nguồn: Phong Tran Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-05-21

Hoa kỳ cấm vận một công ty TQ liên quan đến công ty hàng không Iran