Động cơ kích động bạo loạn chống cảnh sát kỳ thị dân da đen
Tác giả : Adam30TV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-02


Bàn tay mụ Hillary và gã Obama còn nhuốm máu giết người mà giờ đây lạidỡ trò xúi dục người khác hại người. Đồ trời tru đất diệt !