TT Donald Trump gửi tối hậu thư đến phe cực tả, người Việt lợi dụng biểu tình để hôi của
Tác giả : Hoài An Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-02