Biểu Tình Đốt Phá Và Cướp Giựt Vẫn Còn Tiếp Diễn
Tác giả : Huy Đức Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-02