Mấy ông Hán rộng đàm dạo Hán Văn
Tác giả : Nguyễn Lý Tưởng / Trần văn Tích Nguồn: diễn đàn PSXH - Yahoogroups Ngày đăng: 2020-06-03
Thăm BS Trần Văn Tích,
Xưa nay ở VN ít khi dùng chữ "Tư liệu" mà dùng chữ Tài liệu. Nhưng trong văn "bạch thoại" (tiếng phổ thông) của người Hoa thì dùng "Tư liệu", trong ngôn ngữ Hà Nội sau 1954, họ dùng rất nhiều tiếng Hoa (bạch thoại, phổ thông) mượn tiếng Hoa để dùng trong văn tiếng Việt...
Tiếng Hán Việt thường dùng hai chữ đi chung với nhau - chữ sau bổ nghĩa cho chữ trước ví dụ :"Sư" đoàn (đơn vị quân đội) để phân biệt với "Sư" tử (con vật, con sư tử)... chữ Hán (chữ Hoa) hai chữ "Sư" này viết khác nhau. Người Hoa (người Tàu biết chữ Tàu) đọc thì phân biệt được nghĩa của nó. Nhưng người Việt, viết chữ quốc ngữ thì nhiều chữ đồng âm mà khác nghĩa (ví dụ: trong chữ Hán chữ Thiên là Trời viết khác chữ Thiên là một ngàn khác chữ Thiên là dời đổi...) Sau khi bị tù 13 năm cải tạo, tôi trở về Saigon đọc báo Tàu, thâý họ viết theo văn bạch thoại (tiếng phổ thông) thì mới hiểu... Nếu đọc tiếng Việt viết theo mẫu tự A,B,C...thì phải viết Hán-Việt (ví dụ - phụ mẫu, phụ tử... chữ "Phụ" này khác với chữ "Phụ" (phụ bạc) "Phu" là cái gò đất cao... Đại khái chữ Hán Việt mà chúng ta thường dùng trong văn nói hay văn viết thường là hai chữ ghép lại với nhau...Trái lại trong chữ Hán hay trong văn bạch thoại chỉ cẩn viết ra một chữ là hiểu được liền. Trong chữ Hán có chữ "Tư-Chất" (người đó tư-chất thông minh) Tư này không phải là "Tư tưởng" mà "Tư" có nghĩa như "Tư liệu" - "Chât" là vât chất - do đó có chữ "chất liệu" "tư liệu" "vật tư" (Tư có nghĩa như liệu = vật chất)
Anh biết chữ Hán, có học chữ Hán lúc nhỏ... chắc anh hiểu ý tôi nói.
Cám ơn
Nguyễn Lý-Tưởng
------
Anh Nguyễn Lý Tưởng thân mến,
Tôi học hai chữ "tư liệu" được sử dụng trong khái niệm "tư liệu sản xuất" khi ngồi tù cộng sản tại Suối Máu.
Độ đó chúng bắt đầu cho gửi quà và Anh Lê Ngộ Châu Bách Khoa cũng gửi quà cho tôi bên cạnh các gói quà của bà xã. Trong một gói quà của Anh Lê Ngộ Châu có cuốn "Từ điển Triết học" của Nga, do Nhà Xuất bản Sự Thật ấn loát phát hành và do Anh Hai Khuynh, một tay cộng sản gộc cho Anh Châu.
Biết rõ tôi ham mê các "tư liệu" đặc biệt nên Anh Lê Ngộ Châu bớt phần quà lương thực và thay vào đó bằng cuốn sách để biếu tôi. Khi sang Tây Đức, tôi đã mang cuốn đó theo.
Trong nước, người ta nói ngôn ngữ của trong nước, chín chục triệu dân quốc nội là chủ nhân tiếng Việt hiện đại và hiện hành; chúng ta ở hải ngoại muốn tự do góp ý gì thì cứ góp ý, nhưng chúng ta không phải là chủ thể dụng ngữ tiếng Việt. Hiện đang có xu hướng sử dụng các chữ như "gói", "bệnh lý nền". Nếu chúng ta thấy chướng tai thì đó là chuyện của chúng ta, nhưng "gói" hay "bệnh lý nền" vẫn cứ được sử dụng tràn lan. Trong tiếng Đức cũng có chữ Paket để chỉ một gói ngân khoản yểm trợ chuyện này chuyện kia. Những người dân Québec quả không thể lên tiếng phê bình người Pháp nói tiếng parisien không chuẩn!
Thân ái kính chào và kính chúc dồi dào sức khoẻ,
Trần Văn Tích