328 Triệu Dân Mỹ sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà THẾ LỰC ĐEN đã gây ra cho nước Mỹ hôm nay
Nguồn: Tin Mới channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-06