TT Trump tha thiết kêu gọi người Mỹ đoàn kết, Obama nhảy vô phá thối gây chia rẽ
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-06-10