Bằng chứng báo Mỹ ăn tiền của Trung Quốc để viết bài chống Trump !
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-11