TT Trump tấn công trực diện Trung Quốc, ngày tàn của chế độ Cộng sản Bắc Kinh?
Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-12