June-14-2020 Chúc Mừng Sinh Nhật TT.Trump - Vị Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Hoa Kỳ
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-14