Tổng thống Donald Trump: Nếu tôi thất cử...
Nguồn: Youtube DTV channel Ngày đăng: 2020-06-18