ĐẦM LẦY
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2020-06-19
Mèn ui, tưởng chỉ cúm Tàu
Mới lây, làm cả năm châu mệt nhoài
Ngờ đâu một ngài xài bạc giả
Tiền án đeo cả tá bên người
Gặp anh cảnh sát trắng tươi
Qúa tay, ngài vội trút hơi cuối cùng
Giá ngài trắng chết thì không chuyện
Sẽ êm ru từ huyện đến phường
Như người da trắng vẫn thường
Bị da đen giết trên đường Cờ Hoa !

Nhưng khốn nỗi ngài là hắc ín
Nên Deep State vội vịn lấy ngài
Hung hăng, mướn lũ quái thai
Biểu tình, thực hiện ván bài đả Trump
Đòi công lý cho ông bạc giả
Mà giết người, cướp phá là sao?
Thế thì chính nghĩa chỗ nào?
Khi cướp của lại lửa cao đốt nhà ?
Khi cảnh sát, người mà gây tội
Đã bị giam, chờ lối ra toà
Chẳng ai binh vực anh ta
Sao còn vẽ chuyện để mà đóng phim !?
Tài tử chính nổi chìm chẳng lạ
Pelosi, Bamá, Biden
Bấy lâu trí trá, mị dân
Đã làm lắm chuyện phong thần gớm ghê
Chúng ăn đã đẫy mề tiền Chệt
Nên lây nhau mê mệt bịnh qùy
Để thêm tình tiết lâm ly
Tiễn ngài bạc giả huyền vi xuống mồ 
Họ bèn diễn cả trò qùy gối
Hết Biden rồi tới (Pe)lôsi
Cùng vài giáo sĩ...từ bi
Qùy tôn vinh kẻ hành vi gian tà ! (*)
Đặt bạc gỉa trên toà ...Thượng Đế
Rồi Biden mắt lệ não nùng
Xót xa qùy gối tôn sùng
Cúi đầu tưởng niệm anh hùng...tuyệt chưa!
Thêm bà chủ viện lừa sôi nổi
Diễn kịch Tàu qùy gối...oai phong
Đẻ ra một trự anh hùng
Dù đầy tội phạm rồi cùng suy tôn
Ai đạo diễn ác ôn dường ấy ?
Và diễn viên, dân thấy thế nào?
Cựu tông tông phó mà sao
Đi vùi nhân cách làm bao trò hèn???
Cái ngữ ấy mà lên chức Tổng
Sẽ gian manh xảo độc ra gì !

Vinh danh bạc giả, ông qùy
Hỏi thì đáng phục? hỏi thì quang minh ?

Khi cả nước oằn mình hoạn nạn
Trăm ngàn người dịch Hán giết đi
Thì không chia xẻ sầu bi
Lại đi thương xót lâm ly một người !
Kẻ giấu mặt dựng đời tạo phản
Kích động người bạo loạn là Ma?
Nếu không, sao ANTIFA
Mưu đồ để biến Cờ Hoa thành Tàu ?
*
Cờ Hoa hỡi, hãy mau cứu nước
ANTIFA đã rước chệt vào
Đồng lòng, ta với Trump nào
Giữ cho nước mãi tự hào, Cờ Hoa !
Bọn cộng sản do Ma dẫn lối
Muốn cầm đầu cả khối năm châu
Cờ Hoa mà để cộng Tàu
Cướp ngôi bá chủ hoàn cầu, Cờ tiêu !
*
Đầm lầy, bịnh dịch quá nhiều
Cùng Trump, ta tát cho tiêu đầm lầy !

Tha Hương
* không tính những chuyện phạm pháp Floyd đã làm trước đây, chỉ tính chuyện hiện tại, xài bạc giả là gian hay ngay, và phạm tội gì? ?