Trung Quốc dọa ‘đánh trả’ Mỹ về Đạo luật Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ
Tác giả : Đại Kỷ Nguyên News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-19----------