Đại dịch Bại Liệt phát xuất từ Đảng Cấp Cứu Dân Chủ của Pelosi
Tác giả : Babui Nguồn: Đàn Chim Việt Ngày đăng: 2020-06-20


----------