Bài diễn văn của TT Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma  (Phần 1)
Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-23
Phần 1 : TT Trump phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử tại Tulsa, Oklahoma
(Còn tiếp)

----------