Trào lưu đòi giật sập tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh trên đất Mỹ. Phản ứng của Tổng thống Trump
Nguồn: Vietcatholic News - Youtube Ngày đăng: 2020-06-25----------