Giám Sát Cơ Hoa Kỳ băng ngang Đài Loan bay thẳng xuống Biển Đông
Nguồn: Trần Nhật Phong Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-25----------