Bài diễn văn của TT Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma (tiếp theo phần 2)

Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-25
Phần 3 : Cả hội trường vỡ òa khi nghe TT Trump bạch hóa tin đồn bị bệnh, ai nghe cũng cười
----------