Thống đốc California cắt tiền viện trợ người già và người bệnh tật của Liên bang
Nguồn: Vietmedia TV - Youtube Ngày đăng: 2020-06-27----------