Nữ thần Tự Do thời Donald Trump không nhu nhược
Nguồn: Get Lost Be Found Ngày đăng: 2020-06-28
Bạn nghĩ gì khi Tượng Nữ thần Tự do chuyển sang lối hành xử táo bạo ? Đúng là điều mà bạn phải tưởng tượng, phải không?
Hoạt hình mẫu này thể hiện chính xác điều đó – nó diễn tả điều không thể nghĩ tới. Nó không chỉ làm Nữ thần Tự do cử động mà còn khiến bà trở thành một người phụ nữ hoàn toàn mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình. Giờ đây nó là một biểu tượng gì đó có ý nghĩa.
Là người dân, chúng ta có thể đã luôn xem Tượng Nữ thần Tự do như là một nhân vật đáng nễ trọng. Bà đưa mắt nhìn xuống chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có đủ quyền lợi dành cho chúng tôi trên vùng đất của nền tự do !
Nhưng rồi liệu tất cả mọi người có thực sự được tự do không?
Hãy nói chung chung về phụ nữ . Họ ra đường vào ban đêm - họ có được yên tâm thoải mái như họ mong muốn không?
Không hẳn thế - họ biết rằng có những cặp mắt luôn dõi theo họ. Có những giọng nói đang xầm xì về họ từ bóng tối. Phải - đó là phần đáng sợ - bóng tối. Bóng tối chứa chấp kẻ gây rối.
Vâng, không còn như trước nữa, Tượng Nữ thần Tự do này sẽ không đứng yên đó để xem 'quyền tự do' của phụ nữ đang bị đe dọa. Bà sẽ chiến đấu và bà sẽ chiến đấu thật tình.
Khi những kẻ quấy rối lên đường đến sát Tượng Nữ thần Tự do, bà ấy đứng vững. Bà sẽ không phản ứng chậm chạp đối với chúng. Với ngọn đuốc của mình, bà chỉ việc nện lên đầu hai tên du côn đang quấy rối để đuổi chúng trở về nơi chúng đến.
Đúng, đây là Tượng Nữ thần Tự do MỚI và Tượng Nữ thần Tự do này thắp sáng ngọn đuốc cho những người phụ nữ đang cần ánh sáng vào ban đêm.
Tượng Nữ thần Tự do này ban cho tất cả mọi người thêm quyền năng!
----------