28JUN20: ĐTGM VIGANÒ CHỈ TRÍCH CÁC "MỤC TỬ GIẢ HÌNH"!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-28


----------