Đôi điều với thủ tướng
Tác giả : Tư nghèo Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2020-06-29
Hôm sáng 27/6, tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, chú Phúc nhảy bàn độc giảng chuyện làm ăn lớn. Chú nói tùm lum tùm la nhưng Tư tui chụp cái phần tư tưởng cốt lõi rất nổ của chú để có đôi điều nhỏ nhẹ với chú... thủ tướng.
Chú nói để phát triển, nói thẳng ra là để hốt bạc làm giàu, thì "Cần có đội ngũ cán bộ lãnh đạo với 5 chữ “tinh”: Tinh thông trong công việc, tinh nhuệ trong hành động, tinh gọn về bộ máy, tinh túy về chất lượng cán bộ và tinh ý (tức là hiểu được người dân, doanh nghiệp đang cần gì)."
Nói thiệt với chú là Tư tui hổng phản đối mà còn nhiệt liệt tán thành mấy cái phẩm chất rất tinh của chú. Nhưng đứa nào "tinh" mới là chuyện cần phải nói (và phải chửi). Đặt chủ thể "cán bộ lãnh đạo" vịt cộng của các chú vào là coi như hư bột hỏng đường tan hoang nhà bếp. Chẳng khác gì chú muốn ma cô làm thầy tu, tú bà làm gái thơ và bác Hồ trọn đời là trai tơ!
Còn nếu chú nhất định phải là đám cán bộ lãnh đạo của chú lãnh đạo chuyện làm giàu thì phải gọi các chú là một lũ tinh ma và phát biểu của chú phải đổi lại thành: Dưới ngọn cờ lãnh đạo của chú Phỉnh, muốn phát triển thì: Cần có một đội tinh ma tinh thông trong chôm chĩa, tinh nhuệ chuyện bôi trơn, tinh gọn việc bỏ túi, tinh tuý khi chia nhau và tinh ý đừng cho... thèng Lú nó biết nó đòi chia bớt... tinh trùng vừa hút được.
Chịu hông chú phỉnh?
30.06.2020
Tư nghèo
danlambaovn.blogspot.com
----------