GỞI MỢ ÁO ĐỎ PELOSI
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2020-06-30Nè qủy đỏ Pelosi
Mợ đang qùy gối cầu chi vậy cà?
Phải cầu cho Antifa
Cùng Tàu phá nát Cờ Hoa không nào?
Mợ THÙ nước Mỹ thế sao?
Mà xui Hạ Viện làm bao trò tồi ?
Dịch Tàu giết nửa triệu người
Mợ thương xót chỉ một thôi mới kỳ !
Trắng Đen vẽ chuyện lâm ly
Để phù gian đảng chớ gì, mợ ơi
Cờ Hoa biết tỏng mợ rồi
Kỳ bầu cử tới mợ thời tiêu ma ...
Bởi mợ với Antifa
Hại Trump, phá nát Cờ Hoa giùm Tàu !!!

Bác Tha Hương