XÁC ĐỊNH QUAN ĐIỂM, LẬP TRƯỜNG
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ngày đăng: 2020-06-30
Thực tế cho thấy Quốc gia nào theo Chủ nghĩa Cộng sản, thì nhân dân các nước đó bị cai trị bởi một chính sách ngu dân, độc tài, bóc lột, bất công, tham nhũng, nghèo đói. Còn hơn thế nữa, chủ nghĩa cộng sản cưỡng bức CON NGƯỜI thành SÚC VẬT, vì có trí óc, nhưng không được tự do tư tưởng; có tiếng nói, nhưng không được tự do phát biểu. Cộng Sản Việt Nam còn thêm cái tội bán nước, bởi vì kẻ nào dám công khai nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, liền bị Công An bắt vào đồn tra tấn đánh đập.
Vì không chấp nhận chủ nghĩa man rợ ấy, tôi đã phải lìa bỏ xứ sở ra đi tìm tự do, thay vì ở lại để góp phần vào việc kiến thiết quê hương sau chiến tranh. Để chứng tỏ không phải là người tha phương cầu thực, tôi luôn luôn tìm đủ mọi cách kết hợp với người đồng tâm, đồng chí hướng, nhằm lật đổ chế độc độc tài toàn trị cộng sản.
“Đất Lành, Chim Đậu”. Hoa Kỳ tuy không là Quê Mẹ, nhưng đã cho tôi tự do để được sống xứng đáng với phẩm giá con người, nên Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của tôi. Khi được quê hương thứ hai nhìn nhận làm công dân, tôi phải có trách nhiệm và bổn phận làm nghĩa vụ công dân.
Theo nhận định của tôi, đảng Dân Chủ không còn là đảng đối lập trong thể chế dân chủ. Đảng Dân Chủ hiện nay là đảng khủng bố để đưa đất nước xinh đẹp này trở thành vô chính phủ. Đường lối hành động của đảng Dân Chủ rập khuôn theo phương châm “Cứu Cánh Biện Minh Phương Tiện” của cộng sản, nghĩa là phi đạo đức, miễn là đạt được mục đích giành quyền thống trị.
Là một nạn nhân cộng sản có quá nhiều kinh nghiệm với những trò lừa bịp, đối trá, tôi nhận thấy rằng nếu đảng Dân Chủ lên cầm quyền đất nước này, thì nhân dân Hoa Kỳ cũng sẽ bị biến thành súc vật giống như số phận của người Việt Nam trong nước. Cho nên, tôi mạo muội dâng lời đề nghị với đồng hương Việt Nam Tự Do để thành lập Phong Trào Ủng hô Tổng thống Donald Trump, vì ông là lãnh tụ chủ trương dân giàu nước mạnh.
Với chủ trương “Đoàn Kết gây Sức Mạnh”, tôi sẵn sàng làm việc với tất cả các thành phần chính trị, tôn giáo, ngoại trừ Việt Cộng và tay sai.
Việt Cộng đã bán nước Việt Nam. Việt Cộng còn dùng tiền thuế của nhân dân Việt Nam để gửi tình báo, gián điệp ra hải ngoại nhằm tổ chức những phần tử làm tay sai cho chúng. Do đó, xin bà con phải hết sức đề cao cảnh giác trước âm mưu đánh phá của Việt Cộng và tay sai. Tôi xin nói rõ rằng Phong trào là một tập hợp của những người có nhân cách, không chấp nhận làm súc vật, nên cương quyết chống Việt Cộng trường kỳ, cho tới bao giờ chủ nghĩa cộng sản không còn trên QUÊ MẸ VIỆT NAM.
Sống trên đất nước tự do, quyền lựa chọn bầu cho đảng Cộng Hòa hay cho đảng Dân Chủ là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của mỗi cá nhân. Nhưng tôi khẳng định rằng ngày nay ai bầu cho đảng Dân Chủ là chấp nhận xóa bỏ lịch sử lập quốc Hoa Kỳ và chấp nhận sự lãnh đạo của một tập đoàn chỉ biết quỳ xin trước hiểm họa của làn sóng đỏ Trung Cộng đang tràn tới Hoa Kỳ. Tôi đã già, thời gian tồn tại trên hành tinh này không bao nhiêu năm nữa, nhưng tôi hăng hái chiến đấu chống lại cộng sản, vì tôi nghĩ tới tương lai dòng họ Việt Nam.
Lời dạy của Tổ tiên:
“HÃY ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN”.
Phong trào Ủng hộ Tổng thống Donald Trump là:
PHONG TRÀO VÌ ĐẠI NGHĨA.
 
Làm tại Thành phố Westminster, Tiểu bang California, Hoa Kỳ
Ngày 26 tháng 6 năm 2020.
Bằng Phong Đặng văn Âu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 714 – 276 – 5600
----------