Bài diễn văn của TT Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma (tiếp theo phần 3)
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-30
Phần 4 : Kỹ năng đàm phán siêu đẳng của TT Trump trong thương vụ mua Air Force One

Phần 5 : TT Trump: Biden có thể QUỲ, nhưng nước Mỹ luôn ĐỨNG!
----------