Đừng bao giờ đi bầu sớm, đừng bao giờ bầu khiếm diện, bầu bằng thư. (ABSENTEE BALLOTS)
Tác giả : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ngày đăng: 2020-07-08
Thử nghĩ xem, hàng trăm trăm ngàn, hay hàng chục chục triệu bao thư gởi bằng bưu điện để bầu chỉ vì đám cử tri lười, AI SẼ MỞ NHỮNG THƯ ẤY RA ĐỂ KIỄM KÊ XEM ANH “A” HAY CHỊ “B” đã BẦU CHO AI, HAY BẦU RA LÀM SAO, BẦU NHƯ THẾ NÀO???? Hãy khôn lên đừng để cho những thằng hèn dân chủ lừa mình nữa.
Hàng triệu bao thư ấy sẽ không bao giờ được mở ra và được bỏ vào những thùng “cạt tông” to tướng và cất kỹ trong kho, những thùng cạt tông này chỉ “bị” mở ra nếu có LỆNH CỦA TOÀ ÁN....
CHÍNH TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN NHỮNG VIỆC NÀY HÀNG CHỤC NĂM VỀ TRƯỚC, TÔI KHÔNG CÓ NÓI NGOA HAY BỊA CHUYỆN ĐÂU!!! Cũng chỉ vì bất mãn với cách làm việc gian lận của lũ hèn dân chủ mà tôi nghỉ chơi kể từ đấy.
Lũ dân chủ này rất lưu manh mất dạy và rất hèn hạ. Chúng nó nhắm vào cái lười của đám cử tri ngu đần. Cả dân chủ lẫn cộng hoà. Do đó, nếu đám cử tri CỘNG HOÀ lần này KHÔNG MUỐN THẰNG HÈN DÂN CHỦ BƯỚC VÀO TOÀ BÁCH ỐC THÌ ĐỪNG CÓ BẦU BẰNG THƯ. ĐỪNG CÓ ĐI BẦU SỚM.NHỮNG AI NGHĨ RẰNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. NÀY SAI THÌ HÃY VIẾT CHO TÔI NGAY. CÒN NẾU NHƯ ĐỒNG Ý VỚI TÔI THÌ HÃY CHUYỂN GỞI CHO BẠN BÈ XA GẦN ĐỂ NHỮNG THẰNG HÈN DÂN CHỦ KHÔNG CÓ CƠ HỘI PHÁ NÁT MẢNH ĐẤT CUỐI CÙNG CỦA ĐÁM CON CHÁU CHÚNG TA.
Phần phía dưới là bản viết bằng tiếng Anh để cho những thằng việt gian ngu dốt "madze in VN… Cờ Lờ Mờ Vờ" những thằng chỉ biết chuyển gởi thư từ bằng chữ việt cộng, muốn trình cho FBI để MÉC BU.
DO NOT VOTE EARLY, DO NOT USE THE ABSENTEE BALLOTS SYSTEM TO CAST YOUR VOTES EVER!!! Just think about it, hundred of thousands even ten of millions envelopes mailed in to the RESGISTRA HEADQUARTERS around the fifty states. Who will open these envelopes to find out who vote for who?????? The 2008 and the 2012 elections... that PIECE OF SHIT won... Just because the stupid fucking people were too lazy, they didn’t come to their nearest polling places to vote. All the envelopes containing the absentee ballots was put in big cardboard boxes and then hides in the warehouses, just In case there is an order from the courts....
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------