TT Trump: Hãy đứng kiêu hãnh và chỉ quỳ trước Chúa!
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-08----------