Tổng thống Trump vừa khẳng định một điều chưa tổng thống Mỹ nào dám nhìn nhận
Nguồn: Vietcatholic News - Youtube Ngày đăng: 2020-07-09Trump "vô đạo" chiến đấu vì Chúa
Giao Hoàng hữu đạo liềm búa rẩy dân
Toàn giáo hội xấu hổ khóc rân !!

(Hình minh họa của JB Trường Sơn)
----------