Jul-10 : Tổng Thống Trump có 91% cơ hội được tái đắc cử
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-10
----------