KÍNH ĐIẾU CỤ ĐẠI TÁ TRẦN DOÃN THƯỜNG

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2020-07-11

Người Lính miền Nam, Cụ Doãn Thường
Tình yêu sông núi sáng như gương
Thơ phang ác qủy, thơ không ngại
Bút đập yêu ma, bút chẳng nhường
Tóc bạc lòng son dâng tổ quốc
Tim hồng tuổi trẻ hiến quê hương
Tấm trung nghĩa ấy thơm trần thế
Để lại cho đời chữ TIẾC THƯƠNG !!!
*
Để lại cho đời chữ TIẾC THƯƠNG !!!
Chín mươi lăm tuổi vẫn tinh tường
Lấy tâm hoán cải loài vô đạo
Dùng đức an bài cảnh nhiễu nhương
Cháu chắt hiền ngoan tròn phúc lộc
Rể dâu thuận thảo vẹn cương thường
Tiễn Người về cõi thiên thu ấy
Xin có bài thơ ngát khói hương ....

Ngô Minh Hằng
7/7/2020