TT Trump vạch mặt Joe Biden là kẻ thân cộng - Tâm sự của người từng chống ông Trump
Tác giả: DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-13
-----------------