Joe Biden là ứng cử viên của đảng CSTQ
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-15
----------