Thông điệp cho TC: Mỹ không nói suông ở biển Đông!...
Tác giả : Đặng Thế Nguyên Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-18
----------